Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Joueurs (PvE)

Asgard
# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
oOSkyOo 225 0 Ange
Yuini 225 0
Cirius 225 0
4 ShakaCrap 225 0 JustFun
5 Delioras 225 0 LesDroogies
6 xXHatchetXx 225 0 xXFidelityXx
7 Musachier 225 0 xXFidelityXx
8 Lhou 225 0 SeireiTeii
9 DeesseFreya 225 0 xXFidelityXx
10 kev68 225 0 Cresus
11 BleuBeetle 225 0
12 rohan 225 0 SeireiTeii
13 Insania 225 0 JustFun
14 TwitKild 225 0 LeGaLiTy
15 lady1 225 0
16 Napom 225 0
17 SaitoLuna 225 0 JustFun
18 KEN59 225 0 dominator
19 Papii 225 0
20 SchwarZ 225 0
21 draksura00 225 0
22 Sassou2 225 0 LesSages
23 paul 225 0 LeGaLiTy
24 SayuShiwa 225 0
25 Hisaragi 225 0
26 Origine 225 0 Ange
27 Achille51 225 0
28 Nyvounet 225 0 NoStress
29 Lucky120 225 0 TheAigles
30 bigout 225 0
31 sheiya 225 0
32 Novish 225 0
33 Xochi 225 0 NoStress
34 Kzunae 225 0 SeireiTeii
35 Mintoow 225 0
36 Obay 225 0 Ange
37 Nayami 225 0 LesSages
38 xXazelyaxX 225 0
39 TropBelle 225 0 SeireiTeii
40 Alwena 225 0 xXFidelityXx
41 jacob 225 0 LeGaLiTy
42 Nuero 225 0
43 XKellerManX 225 0 xXFidelityXx
44 Keig 225 0
45 candy12 225 0
46 Ateratos 225 0
47 chaplin 225 0
48 Feylyn 225 0 SeizeTheDay
49 TripanaTor 225 0 PotanceDours
50 BlackHole 225 0 BloodAngel

:: Page suivante