Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Joueurs (PvE)

Asgard
# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
oOSkyOo 225 0 Ange
Yuini 225 0
Cirius 225 0
4 ShakaCrap 225 0 JustFun
5 AlouQua 225 0 SeireiTeii
6 xXHatchetXx 225 0 xXFidelityXx
7 Delioras 225 0 LesDroogies
8 Lhou 225 0 SeireiTeii
9 Musachier 225 0 xXFidelityXx
10 rohan 225 0 SeireiTeii
11 DeesseFreya 225 0
12 kev68 225 0 Cresus
13 BleuBeetle 225 0
14 Insania 225 0 JustFun
15 lady1 225 0
16 Napom 225 0
17 SaitoLuna 225 0 JustFun
18 KEN59 225 0 dominator
19 Papii 225 0
20 draksura00 225 0 SeireiTeii
21 SchwarZ 225 0
22 Sassou2 225 0 LesSages
23 paul 225 0 LeGaLiTy
24 SayuShiwa 225 0
25 Origine 225 0 SeireiTeii
26 Hisaragi 225 0
27 Achille51 225 0
28 Nyvounet 225 0 NoStress
29 Lucky120 225 0 xXFidelityXx
30 bigout 225 0
31 sheiya 225 0
32 Malik 225 0
33 Xochi 225 0 NoStress
34 Kzunae 225 0 SeireiTeii
35 Mintoow 225 0
36 Nayami 225 0 LesSages
37 TropBelle 225 0
38 Obay 225 0 Ange
39 xXazelyaxX 225 0
40 BenPlm 225 0 SeireiTeii
41 Alwena 225 0 xXFidelityXx
42 TripanaTor 225 0
43 jacob 225 0 LeGaLiTy
44 GuerrierFou 225 0 LesSages
45 Arsenio 225 0
46 AlouQuo 225 0 SeireiTeii
47 XKellerManX 225 0 xXFidelityXx
48 Keig 225 0
49 Feylyn 225 0 SeizeTheDay
50 Snotra 225 0 SeireiTeii

:: Page suivante